Конфигурация на проекта с CMake

CMake e build configuration generation система, която ви позволява лесно и бързо да генерирате необходимите проектни и конфигурационни файлове за компилация с различни среди за разработка или build системи.

Конфигурирането на проекта с CMake, изисква вече да са изпълнени стъпките за изтегляне и разархивиране на SDK библиотеките.

За подкараването на CMake генерирането, трябва да се инсталира cmake версия 3.7 или по-висока. Tова става чрез изтегляне на инсталация от официалния сайт (cmake.org/download) и стартирането ѝ. Ако предпочитате, има и source дистрибуция на сайта, която може да се компилира лесно на Windows/Linux/OSX.

След като имате инсталиран CMake, е достатъчно да отворите един терминал (или cmd.exe), да навигирате до празна директория и да изпълните следния команден ред:

> cmake -G "<your_generator_of_choice>" <full_path_to_hexray_repo>

Където <full_path_to_hexray_repo> трябва да е пълния път до директорията съдържаща клонираното хранилище за hexray. Тестваните генератори с текущата конфигурация са:

  • Visual Studio Community 2022 Win64 - под Windows.
  • MinGW Makefiles - под Windows.
    • (ако тази стъпка ви изгърми със съобщение, че не може да намери make, пробвайте с "MSYS Makefiles"
  • Unix Makefiles - под Linux.

За въпроси и допълнително помощ в подкарването на CMake конфигурациите, можете да пишете във форума.