Тест 2 / 2024

Напомням на всички, че идният понеделник, 03.06, от 17:20 до 17:40 ще се проведе Тест №2, обхващащ материала от лекции 8 до 13 включително.

Тестът ще е 15 въпроса с по 3-4 отговора всеки, от които само 1 е верен.

Може да дойдете и само за теста. След приключване на теста си продължаваме с лекция №14 от 17:40 нататък.
Присъствието за този тест е препоръчително, но не критично. Ако някой е възпрепятстван да дойде, ще може да го направите на 25.06.

Comments

Резултати

Тест №2 е проверен, резултатите си трябва да може да видите в Moodle.