Тематичен план

Тема1. Увод
Тема2. Цветови пространства. Перцепция на цветовете. Рендериране с широк динамичен обхват (HDR).
Тема3. Основни концепции в рендерирането и трасирането на лъчи. Базова инфраструктура на raytracer-а.
Тема4. Въведение в камерата. Пресичане с равнини и кълбета.
Тема5. Пресичане с по-сложни примитиви. Булеви операции
Тема6. Отражение и пречупване. Текстури. Заден план (environment).
Тема7. Увод в Монте-карло методите. Триъгълни мрежи. Нормали.
Тема8. Триъгълни мрежи (продължение). Bump maps. Файлови формати за триъгълни мержи (.OBJ)
Тема9. Структури за ускорено пресичане: K-d Trees. Релефни карти (heightfields)
Тема10. Осветление (не-точкова светлина; насочена светлина). Монте-карло методи за изчисляване на осветеност при не-точкови светлинни източници (напр., правоъгълен светлинен източник). Дълбочина на полето (Depth-of-Field)
Тема11. Стереоскопия (демонстрация с 3D очила). VR технологии. Фотореалистично рендериране. Фундаменталната формула на Каджия (Kajiya). Основни алгоритми за глобално осветление (global illumination).
Тема12. Фотореалистично рендериране (продължение). Алгоритъмът Path Tracing.
Тема13. Рейтрейсинг в реално време. Паралелизация.
Тема14. Рейтрейсинг в реално време (продължение). Оптимизации. Vista буфери, адаптивен рейтрейсинг.

Тест 1 ще се проведе приблизително върху първата половина от темите, Тест 2 ще е върху останалата част.