Предаване на курсови проекти в Moodle

Здравейте,

след допитване до администрацията на ФМИ ми казаха, че е необходимо и курсовите проекти да бъдат "предадени", т.е. да има доказателство черно на бяло, че сте ги изготвили, а и ние да сме ги оценили.

По тази причина ще създам сега в Moodle едно "задание" с краен срок 03.07, в което можете да изпращате:

- patch файлове с вашите допълнения по рейтрейсъра (подобно на домашните работи)
- или направо .zip файл с целия source tree.
- в случай, че сте работили по повече от една задача (напр, лесен и среден проект), качете ги като отделни .patch/.zip-ове.

В случай, че работите по курсовите проекти до последния момент, моля или качете някаква предварителна чернова, или имайте готовност да събмитнете проекта в Moodle на датата на защитата, иначе няма как да ви пиша оценките от курсовите проекти.

Важно:

  • Предаването на курсовия ви проект в Moodle не ви освобождава от ангажимента да се явите на защитата на 03.07!
  • Изискването да се качат курсовите проекти важи и за шестимата студента, които защитихте на 14.06!