Провеждане/Дати

  • Лекциите ще се провеждат: всеки вторник, от 19 до 22ч, в зала 01/ФМИ.
  • Лекции няма да има на 10.04.2018 г. (Великденски празници) и 01.05.2018 г.
  • Тест 1: 17.04.2018г, от 19:20ч до 19:40ч в зала 01/ФМИ.
  • Тест 2: 05.06.2018г, от 19:20ч до 19:40ч в зала 01/ФМИ.

През сесията:

  • 23.06.2018г (събота), от 10:00ч в зала 310/ФМИ ще се проведат Тест 1 и 2 за хората, които не са успели да ги направят през семестъра
  • 30.06.2018г (събота), от 9:00ч в зала 306/ФМИ: първа дата за защити на курсови проекти
  • 05.07.2018г (четвъртък), от 9:00ч в зала 306/ФМИ: втора дата за защити на курсови проекти

Google календар с всички събития на курса: