Оценка от курса

Понеже няколко студенти вече ме питаха, може би е редно да уточня изрично: както пише в "Оценяване", максималният брой точки, който може да имате от домашни работи е 30. Максималният от курсови проекти е 40. Максималният от тестове е 30. Респективно максималният брой точки в курса е 100.

Формулата за точки и оценка е:

YOUR_POINTS := MIN(30, SUM(homeworks)) + TEST1 + TEST2 + MIN(40, SUM(course_projects))

YOUR_GRADE := CLAMP(FLOOR((YOUR_POINTS - 5) / 10), 2, 6)

Следствие от горното е, че човек няма как да постигне оценка Отличен без да е направил поне един курсов проект (вероятно само лек курсов проект, ако се е справил добре на тестовете и домашни).

В предходни издания на курса поддържахме една система, RTSS, която може да видите ТУК, която изчислява нещата по горните формули. Опитваме се да я поддържаме in-sync с въведеното в Moodle, но официалният източник на данни за смятане на оценката ви вече е Moodle. Проблемът е, че Moodle не може да прави тези ограничаванки MIN(30, SUM(homeworks)) и потенциално ви дава подвеждащо усещане, че имате повече точки. Препоръчваме да сверите точките си в RTSS, и да пишете, ако има несъответствия. Както и, разбира се, да си харесате на тази база какъв курсов проект да правите, ако се колебаете.

Молим за извинение, ако гореспоменатото хваща някого неподготвен.