Презентация 06 / 2024

Качени са следните материали от лекция №6, от 01.04.2024:

  • .PDF презентация
  • .ZIP (презентация и видеа)
  • Видео запис от лекцията
  • код, написан по време на лекцията.

Домашни работи към тази лекция няма да има, за сметка на това ще има домашни към лекция 7.

Както винаги, не се колебайте да задавате въпроси тук.