Архиви

Понеже курса по 3D графика се е провежда вече шести път, а има малки корекции и допълнения във всяко ново издание, старите материали се пазят тук - във вид на архив:

::Архив 2009/2010 - Презентации::
::Архив 2011/2012 - Презентации::
::Архив 2013/2014 - Презентации::
::Архив 2015/2016 - Презентации::
::Архив 2017/2018 - Презентации::
::Архив - Курсови проекти::