Провеждане/Дати

  • Лекциите ще се провеждат: всеки вторник, от 19 до 22ч, в зала 01/ФМИ.
  • Лекции няма да има на 10.04.2018 г. (Великденски празници) и 01.05.2018 г.

Google календар с всички събития на курса: