Провеждане/Дати

  • Лекциите ще се провеждат: всяка сряда, от 18 до 21ч, в зала 326/ФМИ
  • Лекции няма да има на 25.11.2015 г. (патронен празник на СУ) и 30.12.2015 г.
  • Тест 1: 02.12.2015г, от 18:20ч до 18:40ч в зала 326/ФМИ.
  • Тест 2: 20.01.2016г, от 18:20ч до 18:40ч в зала 326/ФМИ.

През сесията:

  • 14.02.2016г (неделя), от 11:00ч в зала 210/ФМИ ще се проведат Тест 1 и 2 за хората, които не са успели да ги направят през семестъра
  • 06.02.2016г (събота), от 9:00ч в зала 107/ФМИ: първа дата за защити на курсови проекти
  • 11.02.2014г (четвъртък), от 9:00ч в зала 107/ФМИ: втора дата за защити на курсови проекти

Есенна поправителна сесия: 29.08.2016г (понеделник) от 9:00ч, зала 309.


Google календар с всички събития на курса: