Презентация 08 / 2024

Качени са следните материали от лекция №8, от 15.04.2024:

  • .PDF презентация;
  • .ZIP (презентация и видеа);
  • Видео запис от лекцията;
  • код, написан по време на лекцията (glossy reflections);
    • (в написаният на лекцията код имаше дребен бъг във изчислението на bump mapping dNdx и dNdy, което правеше bump map-а да е видим, но неубедителен. Фиксът е във кода на solve2D, вижте commits 946cac и 997c46).
  • Проведеният Тест №1 е оценен, а оценките са качени в Moodle

Както винаги, не се колебайте да задавате въпроси тук.