Домашни - Лекция 12

Публикувани са домашните към лекция 12.

По стара римска традиция:

K = YourFacultyNumber % 3.

If K == 0: Path tracing с непрекъснато обновяване
If K == 1: Руска рулетка
If K == 2: Отражателен BRDF

Задачите носят по 6т. и крайният срок за предаването им е 9.00 am на 20.01 (Сряда).

Ползвайте ревизия 292.