Домашни - лекция 13 / 2024

Ето задачите към лекция 13. Това са три задачи, като са достъпни за всеки, но не са съвсем тривиални.

"Средно трудна задача": Progressive refinement render, носи 4 точки или Adaptive resolution, носи 5 точки - която от двете си изберете.
"Трудна (и обемиста) задача": Сценови редактор, носи 8-12 точки, в зависимост дали реализирате бонуса.

От средните задачи можете да решите максимум една.

За база ползвайте tag homework13.
Крайният срок е Петък, 14 Юни, 00:59.