Домашни - лекция 12 / 2024

Публикувани са и домашните към лекция 12.

Домашните са разделени в две подгрупи, "по-леки" и "по-тежки". Леките (T 0, 1, 2) носят по 4 точки, тежките (3, 4, 5) - по 7т.

K = yourFacultyNumber % 3

case K = 0: T 0: Руска рулетка и T 3: Spherical triangles
case K = 1: T 1: Layered BRDF и T 4: Cosine importance sampling
case K = 2: T 2: Light importance sampling и T 5: Glossy BRDF

От полагащите ви се две задачи можете да решите и двете, или само едната - както си пожелаете.

Ползвайте tag homework12
Крайният срок е Понеделник, 10 Юни, 00:59

Comments

homework12 таг не работи

Здравейте,

Изглежда, че тагът homework12 не работи, аз локално не мога да го checkout-на (получавам грешка "did not match any file(s) known to git"), докато в самата GitHub уебстраница, като отворя commit-а на който съответства тага (0aa56bd) отгоре има грешка "This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository."

Струва ми се, че самия таг е бил push-нат, но съответния commit не е.

Поправено

Много се извиняваме, да, наистина не беше push-нат респективния commit.

Вече е наличен, благодаря, че го видяхте веднага.