Презентация 11 / 2024

Качени са следните материали от лекция №11, от 13.05.2024:

Домашни работи към лекция №11 няма да има, но вижте качените домашни към лекция №10.