Домашни - лекция 10 / 2024

Ето и домашните към лекция 10. Следните задачки:

K = yourFacultyNumber % 3

case K = 0: Зад 0: Spot лампа
case K = 1: Зад 1: Адаптивно семплиране на RectLight
case K = 2: Зад 2: Петоъгълно боке

Задачите носят по 5 точки
За база ползвайте tag homework10
Крайният срок е Петък, 31 Май, 00:59