Домашни - Лекция 9 / 2024

Домашните (особено 1 и 2-ра група) са "трудни" - изискват повечко писане и проучване - важи предупреждението от FastCSG домашното (за компенсация, след лекция 10 ще има "лесни" домашни).

Преди да започнете работа по задачите от групи 0, 1 и 2 си свалете необходимите данни: oт тук си свалете zip файла, и го разархивирайте в hexray/data. Така ще имате директория hexray/data/hw9, и файловете в нея (например "hexray/data/hw9/wireframe.hexray").

Има четири задачи, достъпни по стандартната формула с Фак.№ MOD 4:

Група 0: Wireframe shader, носи 7-8 точки, в зависимост какво реализирате.
Група 1: Surface Area Heuristic, носи 8-10 точки, пак според качеството на решението и постигнатото ускорение. По желание можете да решите и тази задачка.
Група 2: Триангулация ("рязане на уши"), носи 9 точки.
Група 3: Оптимизации по релефни карти, носи 6-9 точки.

Ползвайте tag homework9.
Краен срок: Понеделник 27-ми Май, 00:59.