Нумерология на групите за ДР

Прилагаме уточнение за смятане "коя задача имам да правя аз?"

За повечето домашни от курса, задачите са няколко (N на брой), и имате да решавате задача спрямо факултетния ви номер: ВашатаГрупа = Ф№ mod N.

Като конкретно за тези Факултетни номера от следния вид:

#MI#######

Следва да ползвате само числото след MI. Символът след M e главно i, т.е. не е единица и не трябва да се ползва при пресмятане на групите за домашни. Ако ползваме N=3 за тази домашна, включването на това i, като 1-ца във Факултетния номер би сменило групата на тези Факултетни номера.

Все пак пример:

0MI8080808 → 8080808 (mod 3) ≡ 2 → Група 2

Ако N беше 4:
0MI8080808 → 8080808 (mod 4) ≡ 0 → Група 0