Видео туториал за hexray домашни

Дългообещаваният видео-клип, показващ примерен сетъп на среда за работа е подготвен и качен, като обхваща следните операционни системи и среди:

Видеата включват:

 • Сетъп на среда:
  • Инсталиране на Visual Studio (Code или Community);
  • Инсталиране на CMake и C++ компилатор;
  • Изтегляне на сорс-кода на проекта от github;
  • Инсталиране на SDK компонентите (SDL2 & OpenEXR);
  • За vscode: подкарване и инсталация на препоръчаните екстенжъни;
  • Компилиране на проекта;
 • Изготвяне на домашно:
  • Навигация до подходящия таг;
  • Създаване на бранч;
  • Верифициране на проблема;
  • Решаване на проблема;
  • Commit-ване на решението;
  • Създаване на .patch файлове;

Видеата за Windows включват само сетъпа на средата, а изготвянето на домашно е идентично, т.к. не зависи от редактор и компилатор - за него вижте Linux версията, тя е най-пълна и включва изготвянето на демо домашно.