Тест 1 / 2024

Напомням на всички, че утре, 15.04, от 17:20 до 17:40 ще се проведе Тест №1, обхващащ материала от лекции 1 до 7 включително.

Тестът ще е 15 въпроса с по 3-4 отговора всеки, от които само 1 е верен.

Може да дойдете и само за теста. След приключване на теста си продължаваме с лекция №8 от 17:40 нататък.
Присъствието за този тест е препоръчително, но не критично. Ако някой е възпрепятстван да дойде, ще има дата и през сесията.

Comments

Всички тестове от тест №1 са

Всички тестове от тест №1 са проверени - резултатите са качени в Moodle.