Презентация 05 / 2024

Качени са следните материали от лекция №5, от 25.03.2024:

Предстои да се качат:

  • ET05

Корекция на CSG визуалните артефакти

По време на лекцията, CSG обекта страдаше от артефакти, особено след като добавихме backface culling оптимизацията. За съжаление тази оптимизация не е приложима при смятане на CSG - тя причинява пропускане на точки при генерирането на списъка с пресечни точки, когато участва Cube геометрия. Ето защо във фикса (commit 526aa6) редът с backface culling е премахнат.

Както винаги, не се колебайте да задавате въпроси тук.