Домашни и оценяване

Малко новини относно домашните и оценяването:

 • Публикувани са всички домашни, които ще има към това издание на курса, те са към лекции 9, 10, 12 и 13. Един решителен човек би могъл да събере дори над максималния брой точки от домашни (30т).
 • Въпреки това, предвид изключително неудобното време и кратките срокове, ще намалим праговете за оценки тази година, като новите прагове ще бъдат:
  • [30, 39] точки: среден 3
  • [40, 49] точки: добър 4
  • [50, 59] точки: мн. добър 5
  • [60, 100] точки: отличен 6
 • Сроковете на домашни 9 и 10 са удължени (due to popular demand :))

Ако имате някакви въпроси, моля питайте в тази тема.

Comments

Задължителен ли е проекта?

Проекта задължителна част от курса ли е?
При НЕнаправен проект пише ли се оценката съответстваща на сбора от точките от контролни и домашни?

Не е задължителна част. При

Не е задължителна част.
При старите прагове за оценяване беше "силно препоръчителна", понеже само така човек можеше човек да събере 65+ точки, за да получи оценка отличен; само домашните и тестовете не стигаха. При тазгодишните, с перфектни точки от домашни и тестове (30+30) не е необходим курсов проект за "отличен".

Но дори да не правите курсов проект, пак е необходимо да дойдете на някоя от датите за защити за да ви пиша оценката в книжката.