Домашни работи - лекция 12 / 2018

Вече има домашни към лекция 12.

Домашните са разделени в две подгрупи, "по-леки" и "по-тежки". Леките (T 0, 1, 2) носят по 4 точки, тежките (3, 4, 5) - по 7т.

K = yourFacultyNumber % 3

case K = 0: T 0: Руска рулетка и T 3: Spherical triangles
case K = 1: T 1: Layered BRDF и T 4: Cosine importance sampling
case K = 2: T 2: Light importance sampling и T 5: Glossy BRDF

От полагащите ви се две задачи можете да решите и двете, или само едната - както си пожелаете.

Ползвайте tag homework12
Крайният срок е Понеделник, 25 Юни, 23:59