Резултати от Тест 2 / 2018

Тест №2 е проверен, може да видите оценката си от менюто "Текуща оценка".

Ако някой е правил теста, но не си вижда оценката, моля да си напише тук името и Ф№ да проверим за евентуални грешки/пропуски.