Забравена раница

След лекция 14 (05.06.2018) в залата (01) имаше една забравна раница.

Беше на средната колона чинове, може би на 5-6-7 ред. Раницата е зеленикава на цвят и сме я оставили на охраната.