Домашни работи - лекция 10 / 2018

Ето и домашните към лекция 10. Следните задачки:

K = yourFacultyNumber % 3

case K = 0: Зад 0: Spot лампа
case K = 1: Зад 1: Адаптивно семплиране на RectLight
case K = 2: Зад 2: Петоъгълно боке

Задачите носят по 5 точки
За база ползвайте tag homework10
Крайният срок е Понеделник, 25 юни, 01:59 АМ

Comments

Грешка при reset

Привет,

Когато се опитам да си reset-на кода с таг homework10 получавам следната грешка:

$ git reset --hard homework10
fatal: ambiguous argument 'homework10': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git [...] -- [...]'

Става ли да работя по последния качен код и да пратя patch на база него?

Hash 4aa7f5f

homework10 отговаря на хеш 4aa7f5f. Ако не иска да ти ресетне към този хеш, то явно го нямаш - pull-ни първо.

За пълен списък с tags←→hashes - Github » fray » releases.