Презентации 2018

Това е индексна страница, където ще слагаме линкове към всички публикувани материали по курса (презентации, теми с домашни и т.н.), в неговото пето издание (2018).

Презентации 1-7: «TODO»
Презентация 8: [pdf]
Презентация 9: [pdf]::[домашни]
Презентация 10: [pdf]::[домашни]
Презентация 11: [pdf]
Презентация 12: [pdf]::[домашни]
Презентация 13: [pdf]::[домашни]
Презентация 14: [pdf]