Point cloud to mesh

Напишете вид геометрия (или разширете съществуващия Mesh), така че да може да се четат point clouds. Носете си няколко примерни point cloud-а, с които да демонстрирате на защитата.

Като формат на входни данни, може да приемете обикновени OBJ файлове, в които ще липсва информация за свързаността на vertex-ите. Целта е да построите информацията за триъгълниците от мрежата алгоритмично.

За реализация на триангулацията се присъждат 25 т. Ако допълнително реализирате четене на per-vertex цветови данни (за да се ползват от shader-ите), ще се присъдят допълнителни 5 т.