Тест 2 / 2015

Да не пропусна все пак да напомня и тук на всички, записали курса, че в Сряда (20.01.2016) от 18:20 до 18:40 ще се проведе тест №2 върху лекции 8 до 13 включително.

Присъствието е задължително само за самия тест, после който си има работа или други занятия - няма да го задържаме, последната лекция (№14) ще се проведе след теста и ще се записва както обичайно.