Домашни работи - лекция 12 / 2015

Вече има домашни към лекция 12. Препоръчвам на всички, които тръгнат да ги пишат, да прочетат дискусията към качената лекция 12, особено промените по кода.

Домашните са разделени в две подгрупи, "по-леки" и "по-тежки". Леките (з. 1,2,3) носят по 4 точки, тежките (4,5,6) - по 7т.

K = yourFacultyNumber % 3

case K = 0: Зад 1: Руска рулетка и Зад 4: Spherical triangles
case K = 1: Зад 2: Layered BRDF и Зад 5: Cosine importance sampling
case K = 2: Зад 3: Light importance sampling и Зад 6: Glossy BRDF

От полагащите ви се две задачи можете да решите и двете, или само едната - както си пожелаете.

Ползвайте tag homework12
Крайният срок е Сряда, 27 Януари, 23:59