Qt Creator How-To

Здравейте,
Обичам да ползвам Qt Creator като среда за разработка.

Qt Creator се разработва за момента от отдел на нокия, която преди години придоби Trolltech - създателите на Qt. Средата е безплатна, с отворен код и многоплатформена. В същото време идва с не малко вградени удобства ( които бях изумен, че липсват в VS примерно).

Нямам много опит, но силно препоръчвам средата. Заради това написа и кратко ръководство как може да се подкара проекта (примерно ревизия 622 за първата домашна).

Надявам се да помогне, и с удоволствие очаквам въпроси и коментари как да се подобри самото ръководство.

Install Qt SDK: http://qt.nokia.com/downloads/sdk-windows-cpp
Custom installation
add:
Development Tools/Desktop Qt/Qt4.7.4/Desktop Qt 7.7.4 – MinGW
Development Tools/Miscellaneous/ MinGW4.4

Download and install TortoiseSVN: http://tortoisesvn.net/downloads.html
Right-click > SVN Checkout in a folder for your project
URL of Repository: svn://anrieff.no-ip.org/retrace
Revision 622 for first homework

Download SDL for MinGW: http://www.libsdl.org/download-1.2.php SDL-devel-1.2.14-mingw32.tar.gz
Copy SDL/ folder from include folder to …/QtSDK/mingw/include/
Copy lib/ contents to …/QtSDK/mingw/lib

Run QT Creator
File/ New File or Project > Other Project > Empty Qt Project
Name: retrace
Create in: the parent folder of the svn checkout
Finish

Right-click retrace project > add existing files > all files from /src/
Add to retrace.pro: LIBS += -llibSDL
Add to src/main.cpp, after #includes : #undef main
Build
Copy from SDL - /bin/SDL.dll to retrace-build-desktop-Qt...MinGW_4_4__Qt_SDK__Debug/
Run

Profit