Създавене на курс във ФМИ

Към коя катедра/човек да се обърна за създаване на курс за разработка на игри?

Comments

КИ

Най-подходяща би била катедра Компютърна Информатика, и, респективно - Магда. Прати й e-mail най-лесно.
Какъв смяташ да е тематичния план на курса?