Безплатен тридневен курс по 3D моделиране, програмиране и др. - 11-13.07.2011, Габрово

Само препредавам информацията, която получих - нямам никаква намеса в провеждането на събитието. Става дума за безплатен тридневен курс-обучение по 3D моделиране, 3D графика, OpenGL (чрез C++), 3ds Max и други. Информацията е от сайта на Наков:

http://www.nakov.com/blog/2011/06/17/

Ако науча повече, непременно ще споделя тук.