Инфо за курсовите проекти

Oфициално цялото инфо свързано с курсовите проекти:

Имате право да направите от 0, 1 или 2 курсови проекта. За лесните и средните проекти, нямате избор точно кой от всичките да правите - номера на проекта ви е ФакултетенНомер mod БройПроекти

Например: Факултетен номер 43576 може да прави Лесен проект номер 43576 % 8 == 0 (сферична камера), или Среден проект номер 43576 % 7 == 1 (Image-based lighting), или кой да е от трудните.

При всички случаи, точките от проекти не могат да надвишат 40. Даже и да направите два трудни проекта :)

1. По същество. Какво се иска от мен?

1) Да си изберете кой/кои проект(и) ще правите;
2) За групови проекти: пишете ми едно писмо на , като в него пишете имена, факултетени номера и по кой проект работите.
3) Изготвяте си решенията вкъщи;
4) Идвате на защита и показвате какво сте направили.

2. Групови проекти

Груповите проекти са за N души (2-ма или 3-ма). Сформирате си екипа, определяте един от вас за Капитан, той ми праща мейла по точка 2 (с имената и факултетните номера на всички участващи). Желателно е да си сетъпнете git repository (на ваша машина или в github или другаде), където да си споделяте кода по време на разработката.
При защитата, трябва да се явите всички, и по някакъв начин да ни убедите, че всички сте участвали достойно в проекта, а не да се окаже, че проектът да е дело на един човек :). Ако всичко е наред, всичките N човека получавате по 40 точки.

3. Защитата

По-нататък ще се изясни точните дати за защити.

4. Хардуер на защитата

В зависимост коя зала ни дадат, може да се окажем на не най-добрите компютри във ФМИ :) Ако ви трябва машина с поддръжка на CUDA и/или OpenCL, аз ще си нося лаптопа (на него има Win XP 32 bit и е с карта nV quadro FX770; има и Fedora 18). Все пак, ако имате притеснения от хардуерен характер, най-добрият вариант е да си дойдете със собствен лаптоп, но ако нямате, ще съдействаме с каквото можем.

5. Разни

Въпроси по курсовите проекти по-добре задавайте във форума, а не като коментари към страниците с условията. Във форума са по-добре видими.

Comments

Имате право да направите от

Имате право да направите от 0, 1 или 2 курсови проекта.
Това означава ли, че можем да направим два лесни проекта?

Лесните проекти са групирани

Лесните проекти са групирани по факултетен номер - така че, освен ако нямаш два различни факултетни номера - не :)

Днес от 17:30

Виждам, че днес от 17:30 е отбелязано като дата за 3D графика и трасиране на лъчи. Това за защита ли е?
Има ли възможност, ако не успеем да напишем курсовата работа до 12-ти да я предадем по-късно?

То ние се видахме днес с теб

То ние се видахме днес с теб :)
За останалите: днес беше за тест 1 и 2 за хората, които не са ги правили.
За просрочване на защитите - принципно не, защото трябва да предам следващата седмица протокола.