Точки от курса "3D графика и трасиране на лъчи" 2018

Въведете факултетния си номер (за магистрите, ползвайте главно латинско M преди номера):