Презентация 02 / 2024

Качени са и материалите от втората лекция, от 26.02.2024:

Както и преди, не се колебайте да задавате въпроси в тази тема. Силно ви препоръчвам да прочетете двата допълнителни материала от последната страница на презентацията. Те са кратки и много добре обяснени.