Тест 2

Както споменах на лекция миналия петък, тест 2 ще се проведе по време на последната лекция (#14, 22-ри Януари). Ще е пак като предишния тест - в началото на първия час, в 18:20 почва и ще продължи 20-25 минутки. Който е ангажиран, може да си ходи директно след теста.

Материалът е върху лекции 8 до 13 включително (13 е идната този петък).

По подобие на предния тест - умоляваме всички, които могат, да дойдат.