Презентациите от семинара „Ray Tracing in Computer Graphics”

Презентациите от семинара „Ray Tracing in Computer Graphics”:
http://www.fmi.uni-sofia.bg/news_html/newsrtr