Презентация 12

Публикувана е презентация 12.

[PDF]::[ZIP (.ODP + картинки)]

Промените в SVN базата са отразени в ревизия 292.
Имаше малки промени в презентацията и кода, спрямо това, което казах на самата лекция

1. Към презентацията са добавени няколко примерни рендера със и без GI; има сравнение на резултатните картинки;
2. Добавено е заключение, което пропуснах да спомена на лекцията;
3. Променен е интерфейсът на BRDF класа - третият параметър color сега е просто еквивалентен на резултата от eval() с параметри (x, w_in, w_out), където w_out е генерираният изходящ вектор от spawnRay(). Четвъртият параметър на spawnRay отново е изходящ и в него се записва верояността, с която сме избрали конкретният изходящ лъч (тази вероятност ни е необходима за Monte Carlo интегрирането). Например, за дифузния BRDF, тази вероятност е 1/(2*PI) навсякъде.
4. Цитираното на дъската свойство на BRDF-а (за запазване на енергията) е грешно. Правилната формулировка е:

formula
Т.е. в лекцията бях пропуснал косинуса между нормалния вектор и изходящата посока. Това изискване съвпада с второто свойство, споменато в wikipedia. В резултат на коригираната формула, правилната стойност за дифузен BRDF е color / PI (а не color / 2PI както бях казал). Поправките ги има в SVN - вижте там за подробности.

Извиняваме се за получените различия. Ако имате въпроси - не се колебайте да питате тук.