Cellular Texture

Да се реализира Cellular текстурата от този пейпър. Да се създаде сцена, при която чайника е облепен с 3D варианта на тази текстура.