Subdivision

Да се реализира subdivision на триъгълни мрежи чрез алгоритъма на Loop. Броя на subdivision стъпките да може да се задава като property на Mesh обекта.

Направете сцена, която демонстрира няколко subdivision обекти.