Средни

Ако изберете да правите проект тази група, получавате проект по позната формула ФакултетенНомер mod БройПроекти. Всички проекти носят по 30 точки (но някои имат и бонуси, които носят още).

0. Subdivision

1. Image-based Lighting

2. Cellular Texture

3. Surface of Revolution

4. Адаптивен рей-трейсинг

5. Metaballs

6. Parallax mapping

7. Симулация на фотографски филм

8. Point cloud to mesh

9. Post-render denoising