Photon Mapping

Стандартен photon mapping, с precomputation фаза. Проектът е за 1 студент.

Photon map-а да може да записва във файл, за да може да не се изчислява по много пъти, при анимация.

Comments

caustics или full

Генерирания photon map да е за цялото осветление или да е само за caustics?

По желание

По желание - в задачата се изисква само за caustics, но ако го направите и за глобално осветление - супер :)