Трудни

Можете да изберете произволен проект от тази група. Всички проекти носят по 40 точки.

GPU Raytracer

Photon Mapping

Implicit Surfaces

Рейтрейснат шах

Рейтрейснат билярд

Прецизно филтриране на текстури

Анимация + motion blur

Light tracing

Bi-directional path tracing

Разпределено рендериране

BVH (Bounding Volume Hierarchy)