Презентация 11

Публикувана е презентация 11.

[PDF]::[ZIP (.ODP + картинки)]

Промените са отразени в SVN (ревизия 281). Примерните сцени (meshes.fmiray и boxed.fmiray) са с добавни подходяши настройки за 3D ефект, но са закоментирани - разкоментирайте си ги за да видите ефекта.

Домашни към тази лекция няма да има.