Домашни работи - лекция 10

В SVN са качени най-новите неща (от лекция 10). Имате и следните домашни:

K = yourFacultyNumber % 4

case K = 0: Зад 0: Сферична лампа
case K = 1: Зад 1: Spot лампа
case K = 2: Зад 2: Адаптивно семплиране на RectLight
case K = 3: Зад 3: Петоъгълно боке

Задачите носят по 5 точки
SVN ревизията, която да ползвате за база, е 270
Крайният срок е 19 декември, 22:00ч