Презентация 9

Публикувана е деветата презентация (Ускорени структури за пресичания - KDTrees, релефни карти)

[PDF]::[ZIP (.ODP + картинки)]
Добавил съм два слайда повече спрямо това, което говорих на самата лекция. В тях има обобщение относно използване на ускорените структури за пресичане на лъч с цялата сцена (вместо само с единичен обект), и също така обобщение за това коя от структурите за релефни карти е подходяща при какви обстоятелства.

Най-новите промени по subversion още не са качени (може би утре ще ги има). Същото се отнася и за домашните.