Презентация 8

Публикувана е осмата презентация.

[PDF]::[ZIP (.ODP + картинки)]

Най-новите промени по проекта (включително от лекцията) са качени в Subversion.

Сега е сложена по подразбиране да се рендерира сцената meshes.fmiray. Може променяте по нея, ако искате да експериментирате.
Качил съм и сцена glass_of_wine.fmiray, в която е сложена чашата + стъклен шейдър, но нейното рендериране отнема много време, дори на ниски настройки!

Домашните работи ще обявим до неделя.