Презентация 7

Публикувана е и седмата презентация.

[PDF]::[ZIP (.ODP + картинки + клипчета)]

Subversion ще обновим с нововъведенията след крайния срок за домашни (сиреч след понеделник). Както казах на лекцията, домашни към тази лекция няма да има.

Comments

Нововъведенията са качени в

Нововъведенията са качени в SVN, заедно и с примерни имплементации по трите домашни. Добавена е нова сцена (glossy_mesh.fmiray), която е зададена и по подразбиране. Тя демонстрира и трите ефекта наведнъж.

Visual Studio ползващите ще трябва да си създадат проекта отново (изтривате старите .sln и .vcproj файлове, и след което doubleclick върху fmiray.dsp за да може Visual Studio-то ги създаде наново). Причината е, че сме добавили още 2 .cpp и 2 .h файла към проекта.