Презентация 12 / 2024

Проблемите от coding-а на лекция 12 са дебъгнати, ето и обичайните материали:

  • .PDF презентация;
  • .ZIP файл;
  • Код, написан по време на лекцията (наивния path tracing + опит за explicit light sampling оптимизация, която не можахме да додебъгнем през лекцията);
  • Поправките, с които вече работи според очакванията;
  • Видео-запис от лекцията, като частта от 2:25:20 нататък е дозаписана вкъщи и уточнява къде бяха бъговете;
  • Фискнат и един бъг с поведението на сянката, която хвърля геометрията на RectLight върху стената в boxed.hexray.
  • Домашни работи към тази лекция