Ръчно подкарване на SDK под Windows

В сорс-контрола има включени скриптове за сваляне на SDK файловете и сетъпването на средата, но ако все пак желаете да си свалите нужните архиви на ръка, ползвайте следните връзки и ги разархивирате в папката SDK на проекта:

 • Visual Studio:
  • SDL и направете следните промени:
   • Преиментувате папката на "SDL" след разархивиране
   • Идете в SDK/SDL/include, създайте папка "SDL" вътре (SDK/SDL/include/SDL) и преместете h файловете в нея (така че да имате SDK/SDL/include/SDL/SDL.h и другите)
  • OpenEXR
  • Zlib
 • Code::Blocks:
  • SDL (тук няма нужда от преименуване)
  • OpenEXR

След като имате свалени и разархивирани SDK библиотеки, остава само да копирате проектните файлове (от projfiles/) в основната директория на проекта. За Visual Studio ви трябват fray.vcxproj и fray.vcxproj.filters, за Code::Blocks копирайте CodeBlocks-win.cbp. След което ги отворете със съответното IDE. При Visual Studio, необходимите dll-ки от SDK-то ще се копират автоматично по време на компилация. За Code::Blocks трябва да си копирате SDK/SDL-1.2.15/bin/SDL.dll в основната директория.